Overzicht afkortingen

ACM: Autoriteit Consument en Markt

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

CCS: Carbon Capture and Storage

CNA: Climate Neutralisation Plan

CNP: Climate Neutrality Plan

CRMA: European Critical Raw Materials Act

CSCF: Cross Sectoral Correction Factor

CZV: Chemisch ZuurstofVerbruik

ETD: Energy Tax Directive

EU-ETS: EU Emission Trading System

EZK: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FME: Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie

GEN: Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

GTS: Gasunie Transport Services

HNS: HyNetworkServices

IFIEC: International Federation of Industrial Energy Consumers

IenW: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IKC: Indirecte KostenCompensatie

IP: InvesteringsPlan

IRA: Inflation Reduction Act:

ISPT: Institute for Sustainable Process Technology

JPM: Joint Purchase Mechanism

KRW: (Europese) KaderRichtlijn Water

LAN: Landelijk Actieplan Netcongestie

LNG: Liquefied Natural Gas

nmda-principe: niet-meer-dan-anders-principe

nTPA: Negotiated third party access of onderhandelde nettoegang

NPE: Nationaal Plan Energiesysteem

NPVI: Nationaal Plan Verduurzaming Energie

NVDE: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

NWP: Nationaal Waterstof Programma

NZIA: Net-Zero Industry Act

PPA: Purchase Power Agreement

PBL: Planbureau voor de Leefomgeving

PVI: Programma Verduurzaming Industrie (verduurzamingindustrie.nl)

RED: Renewable Energy Directive

RNB: Regionale Netbeheerder

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWS: Rijkswaterstaat

SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

SKIW: Stichting Kennisuitwisseling Watertechnologie

TOC: Total Organic Carbon

TTF: Title Transfer Facility

Vemobin: Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie

VNCI: Vereniging Nederlandse Chemische Industrie

WcW: Wet collectieve Warmtevoorziening

WKK: WarmteKrachtKoppeling

Jaaroverzicht 2023