Bijeenkomsten

Wij organiseren voor leden tal van bijeenkomsten en webinars over uiteenlopend onderwerpen. 
In het postcoronatijdperk hebben we een goede mix gevonden tussen online- en fysieke bijeenkomsten. Onze webinars zijn aantrekkelijk voor leden door de intensiteit van de kennis die beschikbaar is en de relatief korte tijdsinvestering die ze vragen. Toch kozen we ook voor fysieke bijeenkomsten die wij -ook-  samen met derden, zoals SKIW, NvdE en RVO, organiseerden. 


Water

 • VEMW Webinar Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC
 • Hét Nationale Watersymposium (samen met SKIW)
 • Webinar met minister Harbers van IenW over de Kaderrichtlijn Water
 • Bijeenkomst nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing, bij huishoudens én bedrijven (met VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater (met SKIW) 


Energie

 • Webinar Energiecrisis
 • Informatiebijeenkomst VEMW Wind Consortium
 • VEMW webinar flex en congestiemanagement
 • VEMW Webinar “roadmap voor decarboniseren van procesutiliteiten”
 • Workshop productspecificaties (met NvdE)
 • VEMW Webinar Congestie op de stroomnetten
 • Masterclass CO2-reductie Industrie voorjaar 2023 (met KWA Bedrijfsadviseurs, NVDE en RVO)  organiseren voor de vijfde opeenvolgende keer de Masterclass CO2-reductie Industrie. In 4 sessies werken 20 deelnemers concreet aan de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering.
 • Masterclass CO2-reductie Industrie, najaar 2023 (met RVO en NvdE)
 • Webinar Empowering Energy Intensive Industries Unleashing Energy Storage Innovations (met IFIEC 
 • Webinar VEMW Informatiebijeenkomst gasvoorziening; verwachtingen ten aanzien van leveringszekerheid en markt
 • Het groene industriedebat (met Vemobin en NvdE)
 • Nationale Industriedialoog Netcongestie (met RVO en NvdE) 
 • VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2023

Verkiezingsdebat

VEMW organiseerde 14 november 2023 het groene energie- en industriedebat in aanloop op de Tweede Kamerverkiezingen. 
Op 22 november vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats na de val van het kabinet begin juli. Om u inzicht te geven in de energie- en industrieagenda van de relevante politieke partijen en uw visie met betrekking tot de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van het energiesysteem met politici te delen organiseerde VEMW, samen met VEMOBIN en de NVDE, Hét Groene Energie- en Industriedebat. Bij dit debat waren energie- en industriewoordvoerders aanwezig van VVD, CDA, ChristenUnie, Groenlinks/PVDA, Nieuw Sociaal Contract en D66. 


Tijdens het debat stond de oproep aan partijen centraal om zich duidelijk uit te spreken voor een toekomst van de industrie in Nederland. Een nieuw kabinet zal maatregelen moeten nemen als Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats wil zijn voor duurzame industriële activiteiten. Het was positief dat de aanwezige kandidaat Kamerleden de belangrijke rol van de industrie in de energietransitie erkenden. Met dit debat heeft VEMW ervoor gezorgd dat u meer inzicht kreeg in de relevante standpunten van de verschillende partijen, dat u uw vragen aan de kandidaat Kamerleden kon stellen en dat uw belangen onder de aandacht van de kandidaat Kamerleden gebracht werden.
Het is voor u en uw collega's belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het terrein van elektriciteit, gas, verduurzaming, de energietransitie, energiebesparing en water. Met de bijeenkomsten die wij organiseren, denken wij in die behoefte te voorzien.  

Inspiratietours (in samenwerking met NVDE en RVO)

Onze gratis Inspiratietours voorzien duidelijk in een behoefte en stimuleren deelnemers om duurzame stappen te zetten. 
VEMW organiseerde samen met RVO en NVDE voor het vijfde jaar een reeks ‘Inspiratietours’. Deze online of fysieke tours of webinars voorzien duidelijk in een behoefte en zeten eindverbruikers aan om volgende stappen te zetten in de reductie van hun emissies en verduurzaming van processen. In 2023 zijn tien tours georganiseerd:

Online Inspiratietour Elektrificatie als oplossing voor volle elektriciteitsnetten 

 1. Online Inspiratietour online Energiebesparingsplicht of -kans
 2. Inspiratietour Limburg De groenste site en het duurzaamste bier
 3. Online Inspiratietour Waterstof als grond- en brandstof voor de industrie
 4. Live Inspiratietour Noord-Holland 
 5. Online Inspiratietour Proces efficiency & energiebesparing
 6. Live Inspiratietour Noord Nederland
 7. Online Inspiratietour Restwarmte
 8. Live Inspiratietour Air Liquide en Coca-Cola 
 9. Online Inspiratietour Groene grondstoffen

VEMW levert naast de inspiratietours ook bijdragen aan de RVO-KWA Masterclass (2 maal per jaar) en de Multibenefit-analyse CO2-reductie (1 maal per jaar). Alle tours en extra informatie vindt u op de website van het Programma Verduurzaming Industrie (verduurzamingindustrie.nl). De beschikbare informatie, de bijeenkomsten van VEMW en de inspiratietours kunt u, als VEMW-lid, gratis bezoeken. 

Basiscursus Elektriciteit & Gas

De basiscursus Elektriciteit & Gas van VEMW biedt stevige en actuele basiskennis aan iedereen die met energie te maken heeft. 
Ook in 2023 organiseerde VEMW de Basiscursus Elektriciteit & Gas, die een totaaloverzicht van alle aspecten omtrent productie, transport en distributie, handel, levering en gebruik van energie en klimaatgerelateerde kwesties biedt. Meer dan 30 deelnemers waren aanwezig tijdens deze tweedaagse cursus die wij in Woerden organiseerden. Naast technische aspecten over aansluitingen en netten, komen verduurzaming, markten voor elektriciteit en gas, prijsvorming en inkoop, het achterliggende Europese en Nederlandse beleid, wet- en regelgeving en toezicht aan bod. 


De Basiscursus Elektriciteit & Gas is zeer geschikt voor nieuwkomers in de energiewereld, maar ook voor hen die te maken hebben met energievraagstukken en hun kennis hierover willen verbreden. Voor leden is het cursustarief zeer gunstig.   

Jaaroverzicht 2023