Colofon

Uitgave

VEMW Jaaroverzicht 2023 is een digitale uitgave van VEMW. 

VEMW

Houttuinlaan 12

3447 GM Woerden

www.vemw.nl

Tekstredactie

VEMW

Anita Schregardus, Tekst Unlimited

Design & technische realisatie SD Creative Agency

Disclaimer

De resultaten in dit Jaaroverzicht zijn met de grootste zorg samengesteld. VEMW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in dit verslag.

 VEMW Kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers